İŞ'te PSİKOLOJİ

Yaptığın en küçük harekete bile aklını, duygunu ve ruhunu kat. Başarının tek sırrı budur.

S. SIVANANDA

PSİKO-EĞİTİM

PSİKO-TEKNİK ÖLÇÜM

PSİKOTERAPi

 

 

 

 HAKKIMIZDA

İş’te Psikoloji, psikoloji biliminin hayatın her alanında önemli bir fonksiyona sahip olduğu inancıyla kurulmuştur. Sunduğu hizmetlerde psikoloji bilgisinin yaşamda işlevsel olarak kullanılmasını ve bireysel/kurumsal/toplumsal fayda sağlamasını hedefler.

İş’te Psikoloji tüm hizmetlerinde insan merkezli bakış açısıyla bilimselliği takip eder. İnsanı sevmeyi , saygı duymayı, tüm metotların üstünde görür. İnsanın eşsiz ve biricik olduğu, varoluşsal olarak herkesin sonsuz bir değer olduğu ön kabulüyle çalışır.

İş’te Psikoloji kurumsal destek birimiyle, kurumlarda çalışan memnuniyetini ve performansını, hizmet kalitesini hedefleyen projeler üretir. Kurumların ihtiyacına göre eğitim, workshop, psikoterapi ve psikoteknik ölçüm hizmetleriyle kurumlarda daha sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanmasını destekler.

NEDEN BİZ ?

BÜTÜNSELLİK

YETKİNLİK

DÖNÜŞÜM ODAKLILIK

GÜNCELLİK

BİLİMSELLİK

İNSAN MERKEZLİLİK

PSİKO - EĞİTİM nasıl işler ?

 ‘Yetişkin Öğrenmesi’nin perspesktifi ‘bilmeyen’ ‘öğrenciye’  bilgi vermek değildir. Çalışmalarımızın odak noktası her bir katılımcının ‘pasif alıcı/dinleyici’ konumundan çıkarak mevcut bilgilerini ve yeni öğrendiklerini sentezleyerek ‘aktif uygulayıcı’ olabilmesidir.

Asıl hedefimiz herkesin bireysel potansiyelini fark etmesi ve ‘yaşantısal öğrenme’ modeliyle kurgulanan atölye çalışmalarımızda grup paylaşımı ve deneyimlerle kendinde olanı ortaya çıkarmasıdır.

Deneyimin esas olduğu atölyelerimizdeki uygulama çalışmalarıyla katılımcıların konuya dair kendinde saklı olan güçleriyle tanışmasıyla başlayan süreç davranışsal olarak sağlıklı örüntülerin ortaya çıkartıldığı yaşantısal metotlarla sürdürülmektedir.

Tüm programımız ‘İçe bakış’ temelindedir ve ‘dönüşüm odaklı’ bir ‘keşif süreci’ olarak işlemektedir    

PSİKO-TEKNİK ÖLÇME​

Her işyeri kendi içinde bağımsız bir sistemdir. Her bir sistemin etkililiği o sistemi oluşturan parçaların yani tüm kademedeki çalışan personelin bireysel etkinliğine bağlıdır. En alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm çalışanların ruh sağlığı ve iyilik hali şirketin performansını belirler. Şirketin sürdürülebilir başarısını maksimize etmek ancak çalışanların tüm niteliklerinin belirlenip onların potansiyel başarılarının tepe noktaya ulaştırılmasıyla mümkündür.

Şirketlerin mavi yaka ve beyaz yaka tüm çalışanlarının kişilik özelliklerinin, sosyal becerilerinin ve profesyonel yeterliliklerinin kapsamlı analiz edilmesi ve raporlanmasını yapmaktayız.

Böylece,

 • Şirketlere  ‘profesyonel bir göz’ ile personeli tanıma ve değerlendirme imkanı sağlanır. Standart objektif ölçeklerle, minimum hata riskiyle doğru eleman seçimi ve yetenek yönetimi yapmak kolaylaşır.
 • Yöneticiler kendi ekiplerinin riskli özelliklerini ve güçlü yanlarını tanıyıp etkin operasyonel tasarımlar dizayn edebilir. 
 • Bigdataya personelin yetkinlikleri katılarak performansın maksimize edileceği kurumsal işleyiş oluşturabilir.
 • Gelişmiş kriz yönetimi, çatışmalarla iyi başa çıkma Pozisyona uygun personel yerleştirme
 • Yönetici-personel ilişkisinde pozitif ilerleme
 • Çalışanlar arası ve ekip içi güçlü ilişkiler
 • Personel programlarına yapılan yatırım maliyetinin düşürülmesi
 • Eğitim yatırımlarından maksimum geri dönüşü sağlama
 • Yüksek ekip uyumu ve işbirliği
 • Ortak kültür oluşturmak ve aidiyetin artırılması
 • Değişim ve gelişim yönetimi
 • Öğrenen ve gelişen organizasyona dönüşüm
 • Personel kaybını minimize ederek maliyetlerde azalma
 • Performans ve grup motivasyonunda artış
 • Kuruma ve personele özel çalışma tasarımları yaratma

AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜMLER TÜM POZİSYONLARDAKİ ÇALIŞANLAR İÇİN FARKLI DÜZEYLERLE UYGULANABİLMEKTEDİR.

 • Ölçümlerin tamamında uluslararası geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ölçüm araçları kullanılmaktadır.
 • Ölçek uygulanan tüm çalışanların analiz sonuçları kurumun ilgili birimine detaylı rapor halinde sunulmaktadır.
 • Ölçüm sonuç raporları hem mevcut durumun analizini hem de çalışan performansının arttırılması ve kurumun gelişimine yönelik çözüm önerilerini kapsamaktadır.
 • Çalışanın pozisyonu gereği ya da şirketin ihtiyaçlarına göre her bir ölçüm ek ölçeklerle daha kapsamlı analizlere dönüştürülebilmektedir.          

  KURUM BAĞLILIĞI ÖLÇÜMÜ:

       İş yaşamı sadece rasyonel kararlar verdiğimiz değil, duygusal bağ da geliştirdiğimiz bir alandır. Kuruma bağlılık personelin iş tutuş biçimine doğrudan etki etmektedir. Bu ölçeklerle çalışanın kuruma bağlılık düzeyi belirlenmektedir. Ölçekle birlikte sunulan anket çalışmasıyla çalışanın kuruma bağlılığının artması için nelere ihtiyaç duyduğu ayrıca tanımlanarak kurumun yönetsel sürecinde kullanabileceği ek data elde edilebilir.

 KURUMSAL KÜLTÜR ÖLÇÜMÜ:

     Çalışanların hem iş memnuniyetini hem de kuruma bağlılığını etkileyen faktörlerden biri de kurumun kültürü ile çalışanın kendi değerlerinin bağdaşmasıdır. Kurumsal kültür ölçümüyle çalışanların gözünden kurumun nasıl değerlere sahip olduğu belirlenirken, ölçekle birlikte sunulan anket ile çalışanın öz değerleri ve bunun kurumla bağlantısı saptanabilmektedir. Böylece her kurum, çalışanlarının kurum vizyonuna uygunluğunun bilgisini elde edebilir ve operasyonel süreçlerin vizyona uyumlu hale getirmek için yol haritası belirleyebilir. 

  KURUMSAL ÇATIŞMALARDA VE KRİZLERDE BAŞA ÇIKMA STİLİ ÖLÇÜMLERİ: 

Bu ölçeklerle çalışanların iş yaşamındaki yönetici ve ekip ilişkilerindeki çatışmalarda ve operasyonel süreçte ortaya çıkan dış faktörlerle bağlantılı kriz durumlarında nasıl başa çıkma yöntemleri kullandıkları belirlenmektedir. Bununla birlikte sağlıklı çatışma yöntemi için her bir çalışanın gelişmesi gereken yönleri ve güçlü tarafları ayrıca belirlenerek, ilişkilerinde ve krizlerde doğru başa çıkma için nelere ihtiyaçları olduğuna dair ek data elde edilmiş olacaktır.

İŞ DOYUM VE TATMİN ÖLÇÜMLERİ:

Bu ölçümlerle çalışanların kurumdaki mevcut pozisyonlarına ve yaptıkları işe dair tatmin düzeyleri belirlenmektedir. Tatmin düzeyinin düşük olması bir yandan çalışanda tükenmişlik sendromu yaratırken kurumsal ölçekte de performans kaybına neden olmaktadır. Doyum ve Tatmin düzeyi ölçekleriyle kurumlar çalışan performasını arttıracak faktörleri öğrenerek çalışan bazında operasyonel iyileşmenin adımlarını saptayabilecektir.

İŞ MEMNUNİYETİ & MUTLULUK ÖLÇÜMLERİ:

Yetişkin yaşamının 2/3’si doğrudan iş yaşamının etkisindedir buyüzden iş hayatında kurumiçi durumlar ya da dış faktörlerle bağlantılı gerekçelerle yaşanan memnuniyetsizlik hali kişilerin tüm yaşamını etkilemektedir. Uzun vadede psikiyatrik sorunlara da yol açabilen memnuniyetsizlik çoğunlukla personel kaybına ya da işte motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu ölçümlerle çalışanların memnuniyet düzeyleri belirlenirken, onları demotive eden faktörler de saptanmış olacak ve kurumlar ekip başarısını arttıracak yöntemlerin bilgisine sahip olacaklardır.

İŞ YAŞAMINDA İLETİŞİM BECERİLERİ:

Bu ölçümlerle çalışanların yöneticiler ve takım arkadaşlarıyla kurdukları iletişim tüm boyutlarıyla analiz edilmektedir. Bununla birlikte her bir çalışanın iletişimdeki zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesiyle performansı güçlendirecek, çatışmayı azaltacak iletişim atmosferi için gereklilikler kurum bigdatasına sunulmuş olacaktır.

BİZE ULAŞIN

Eğitim kataloglarımız ve detaylı hizmet bilgilerimizi edinmek için bize ulaşın.
İSTANBUL
Salacak Mah. Muhtar Tahsin
Şahin Sok. No: 5/ 2
Üsküdar / İstanbul
 
(0505) 047 59 47

İletişim